A TÚA SATISFACCIÓN SEN LÍMITES


  Se te das de alta en Máis que Auga antes do 31 de outubro, conseguirás:


  - COTA MENSUAL DE OUTUBRO GRATIS*
  - GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 7 DÍAS
  - ALTA SEN CONTRATO DE PERMANENCIA

  Para gozar da Promo ademáis de cubrir o formulario, debes formalizar a inscrición na web de Máis Que Auga, https://reservas.maisqueauga.com/?LOGIN=ANONIMO. Recibirás un mail de confirmación no teu correo con esta dirección web, e poderás gozar da promoción, na área deportiva Máis que Auga que elixises.

  Nome *


  Primeiro Apelido *


  Segundo Apelido *


  Correo electrónico *


  Teléfono Móbil*


  Código Postal *


  DNI (sen letra) *


  Elixe a Instalación onde desfrutar esta oportunidade *


  Como nos coñeciches? *


  * Información requirida.

  Informámoslle que o facilitarnos os seus datos persoais neste formulario para a CAMPAÑA SATISFACCIÓN SEN LÍMITES de acordo co establecido no Artigo 5 de Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos van ser incorporados a uns ficheiros dos que son titulares e responsables MQA NAVIA, S.L.U. y AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U., e están convenientemente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, que os datos que faciliten para a campaña poderán ser utilizados y que o envío deste formulario cumplimentado implica que autoriza expresamente o uso de imágenes personais dos participantes en cualquier medio social o publicitario como imaxen de Máis que Auga, de forma que a sua imaxe quedaría aberta ao público en xeral. Se non autoriza o uso dos datos en aberto non debe enviarnos este formulario. Infórmase, asimesmo, que poden exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais por e-mail dirixido a lopd@maisqueauga.com. Vostede comprométese a comunicar por escrito a MQA NAVIA, S.L.U. y AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. calquera modificación que se produza nos datos aportados. No caso de menores de idade deben firmar o pai ou tutor enviando escrito que acredite a representación e autorización a LOPD@maisqueauga.com

  ACEPTO ESTAS CONDICIÓNS