Aviso legal e Política de Privacidade de Máis que Auga

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento con deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflectimos os seguintes datos: a empresa titular da páxina WEB é MQA NAVIA S.L.U  CIF: con domicilio en CTRA. DE MADRID, 150 KM. 36318 – VIGO (PONTEVEDRA), correo electrónico: lopd@maisqueauga.com, , co número de C.I.F: B-27.794.791, inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra co número 1.302 de protocolo, no tomo 3918,  folio 80, inscrición 1ª da folla PO-55829, e AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U.  – CIF: A-36.683.019 con domicilio en ESTRADA DE MADRID, 150 KM. 36318 – VIGO (PONTEVEDRA), correo electrónico: lopd@maisqueauga.com, inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra co número 3.282 de protocolo, libro 714, folio 001 , inscrición 1ª da folla número PO-9.828.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS – POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

1)       RESPONSABLE: Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: MQA NAVIA S.L.U  – CIF: B-27.794.791 e AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U.  – CIF: A-36.683.019

Dirección Postal: ESTRADA DE MADRID, 150 KM. 36318 – VIGO (PONTEVEDRA)

Correo electrónico: lopd@maisqueauga.com

2)       FINALIDADE: Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En Máis que Auga tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as seguintes finalidades:

–          Presentar presupostos con información sobre os nosos produtos e servizos

–          Prestar o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo

–          Enviar publicidade relacionada cos nosos produtors e servizos por calquera medio (postal, email ou teléfono) e invitarlle a eventos organizados pola empresa

–          Enviar publicidade sobre ventaxas comerciais exclusivas para usuarios de Máis Que Auga que obteñan de acordos de esponsorización con outras entidades

3)       LIMITACIÓN PRAZO DE CONSERVACION Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos proporcionados consrvaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.

4)       LEXITIMACION: Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos datos é o cnsentemento obtido do interesado, ademais da contratación dos servizos.

5)       DESTINATARIOS: A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos comunicaranse a:

–          Administración Tributaria

–          Bancos e Entidades Financeiras

–          Xestoría

–          Empresas do Grupo Unión Vantaxe, Cartera Valeira, Hexavalor e Punto Ga Comunicación.

–          Compañías de Seguros

6)       DEREITOS: Cuales son o seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais que lles concirnen, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos, non sexan xa necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Deixaremos de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicios ou a defensa de posibles reclamacións.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para obter información adicional sobre os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/)

Para exercer os seus dereitos pode escribirnos un correo electrónico a lopd@maisqueauga.com no que debe identificarse adxuntando copia do seu DNI e indicar o dereito que desexa exercer e o motivo.

7)       PROCEDENCIA: Como obtivemos os seus datos?

–          Os datos persoais que tratamos en Máis que Auga proceden do propio interesado.

–          As categorías de datos que se tratan son:

Datos de identificación

Direccións postais ou electrónicas

Datos Económicos

Datos de saúde (nalgúns casos)

Imaxes

 

25 de mayo de 2018