Aviso legal e Política de Privacidade de Máis que Auga

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: as empresas titulares da web son AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. e MQA NAVIA S.L.U. con domicilio en Ctra. De Madrid 150 km. 5 –  36.318 VIGO (PONTEVEDRA), correo electrónico: lopd@maisqueauga.com, teléfono contacto: 986481100, con números de C.I.F: A-36.683.019,  e CIF B-27.794.791 respectivamente, inscritas no Rexistro Mercantil de Pontevedra co número 3.282 de protocolo, Libro 714, folio 001, Inscrición 1ª da Folla PO-9.828 e número 1.302 de protocolo, Libro 3918, folio 80, Inscrición 1ª da Folla PO-55.829.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS – POLITICA DE PRIVACIDADE:

 1. RESPONSABLE: Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U.  – CIF: A-36.683.019 / MQA NAVIA S.L.U.  CIF B-27.794.791

Dirección Postal: CTRA MADRID Nº 150 KM5, 36.318 VIGO (PONTEVEDRA)

Teléfono: 986481100

Correo electrónico: lopd@maisqueauga.com

 1. FINALIDADE: Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. e MQA NAVIA S.L.U. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as siguientes finalidades:

 • Prestar o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo.
 • Presentar presupostos con información sobre os nosos produtos e servizos
 • Xestión abonados
 • Xestión usuarios
 • Xestión de Persoal e Recursos Humanos
 • Xestión de entidades aseguradoras
 • Xestión de publicidade en revistas e redes sociais
 • Enviar publicidade relacionada cos nosos produtos y servizos por calquera medio (postal, email ou teléfono) e invitalo a eventos organizados pola empresa
 • Enviar publicidade sobre vantaxes comerciais exclusivas para usuarios de Máis que Auga que se obteñan de acordos de esponsorización con outras entidades.
 • Análisis de perfis.
 • Seguridade e control de accesos
 • Videovixilancia

 

 1. LIMITACIÓN PRAZO DE CONSERVACION Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial, laboral, social, ou durante os anos precisos para cumprir coas obligacións legais.

Os datos de video vixilancia consérvanse 1 mes.

Os datos e fotografías dos usuarios e traballadores conservaranse o tempo que permanezan as empresas prestando servizos.

 1. LEXITIMACION: Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado, a contratación dos servizos ou os contratos con empregados ou o interés lexítimo nos supostos de videovixilancia e datos de saúde e biométricos.

 1. DESTINATARIOS: A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os datos poderán comunicarse a:

 • Administración Tributaria
 • Bancos e Entidades Financieiras
 • Xestoría
 • Empresas do grupo Unión Vantaxe, Cartera Valeira y Hexavalor
 • Entidades aseguradoras
 • Proveedores informáticos
 • Empresas seguridad, vixilancia e control de accesos
 • Empresas de marketing e publicidade
 • Outros colaboradores
 1. DEREITOS: Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si en AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. e MQA NAVIA S.L.U. estamos tratando datos persoais que sexan do seu interese, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan precisos para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacions.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. e MQA NAVIA S.L.U. deixarán de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacions.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sin que iso afecte á licitude do tratamento basado no consentimento previo á súa retirada.

Para obter información adicional sobre os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/)

Para exercer os seus dereitos pode escribirnos un correo electrónico a lopd@maisqueauga.com no que debe identificarse adxuntando copia do seu DNI e indicar o derecho que desexa exercer e o motivo.

 1. PROCEDENCIA: Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos en AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. e MQA NAVIA S.L.U. proceden do propio interesado e/ou do seu representante legal.

As categorías de datos que se tratan son:

 • Datos de identificación
 • Direccions postais ou electrónicas
 • Datos económicos
 • Datos biométricos
 • Datos de videovixilancia
 • Datos de saúde
 • Imaxes
 • Datos de nómina
 • Datos comerciais

Trátanse datos especialmente protexidos

7 de xaneiro de 2019