ADOPTA UNHAS MANIOTAS

SE TE DAS DE ALTA EN MÁIS QUE AUGA BARREIRO ANTES DO 8 DE ABRIL E COBRES OS TEUS DATOS NO FORMULARIO DE ABAIXO CONTRIBÚES A QUE AS MANIOTAS NON SE EXTINGAN E CONSEGUIRÁS:

MATRÍCULA GRATIS

ALTA SEN PERMANENCIA

AGASALLO DE BENVIDA

  Recibirás un mail de confirmación no teu correo. E poderás gozar da promoción.

  Nome *

  Primeiro Apelido *

  Segundo Apelido *

  Correo electrónico *

  Teléfono Móbil*

  Código Postal *

  DNI (sen letra) *

  Elixe a túa opción *

  Elixe a Instalación onde desfrutar esta oportunidade *

  Como nos coñeciches? *

  * Información requirida.

  Informámoslle que ao facilitarnos os seus datos persoais neste formulario para a CAMPAÑA ADOPTA UNHAS MANIOTAS de acordo co establecido no Artigo 5 de Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos van ser incorporados a uns ficheiros dos que son titulares e responsables MQA NAVIA, S.L.U. y AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U., e están convenientemente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, que os datos que faciliten para a campaña poderán ser utilizados y que o envío deste formulario cumplimentado implica que autoriza expresamente o uso de imágenes personais dos participantes en cualquier medio social o publicitario como imaxen de Máis que Auga, de forma que a sua imaxe quedaría aberta ao público en xeral. Se non autoriza o uso dos datos en aberto non debe enviarnos este formulario. Infórmase, asimesmo, que poden exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais por e-mail dirixido a lopd@maisqueauga.com. Vostede comprométese a comunicar por escrito a MQA NAVIA, S.L.U. y AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. calquera modificación que se produza nos datos aportados. No caso de menores de idade deben firmar o pai ou tutor enviando escrito que acredite a representación e autorización a LOPD@maisqueauga.com

  ACEPTO ESTAS CONDICIÓNS